لیست قیمت ها
# ارز دیجیتال قیمت دلاری قیمت تومانی تعداد کل توکن حجم سرمایه کلی
1 BTC $ 68,955.64 3,960,670,000 تومان BTC 19,702,072 $ 1,358,568,882,176
2 ETH $ 3,832.97 220,158,000 تومان ETH 120,129,952 $ 460,454,756,352
3 USDT $ 0.9997331 57,423 تومان USDT 118,014,492,672 $ 117,982,994,432
4 BNB $ 602.04 34,579,800 تومان BNB 147,492,496 $ 88,795,971,584
5 XRP $ 0.5263201 30,231 تومان XRP 99,987,611,648 $ 52,625,494,016
6 USDC $ 1.00 57,440 تومان USDC 32,905,811,968 $ 32,906,956,800
7 BUSD $ 1.01 57,837 تومان BUSD 70,511,464 $ 71,001,424
8 HEX $ 0.0017955 103.131 تومان HEX 598,245,179,392 $ 0
9 SOL $ 173.07 9,941,050 تومان SOL 576,640,064 $ 99,801,694,208
10 ADA $ 0.4760901 27,346 تومان ADA 44,999,999,488 $ 21,424,056,320
11 APT $ 8.89 510,462 تومان APT 1,097,251,072 $ 9,751,469,056
12 MATIC $ 0.7414831 42,589 تومان MATIC 9,996,901,376 $ 7,412,534,272
13 DOGE $ 0.1622013 9,317 تومان DOGE 144,409,083,904 $ 23,423,336,448
14 DOT $ 7.40 425,255 تومان DOT 1,442,879,488 $ 10,682,688,512
15 FTT $ 1.61 92,707 تومان FTT 328,895,104 $ 530,846,944
16 LINK $ 16.26 934,163 تومان LINK 1,000,000,000 $ 16,263,845,888
17 AVAX $ 39.00 2,240,180 تومان AVAX 442,157,952 $ 17,244,901,376
18 QNT $ 94.44 5,424,580 تومان QNT 14,850,044 $ 1,402,473,216
19 UNI $ 9.52 546,692 تومان UNI 1,000,000,000 $ 9,517,942,784
20 SHIB $ 0.0000249 1.428 تومان SHIB 100,000,000,376,832 $ 14,661,724,160
21 DAI $ 0.9998736 57,431 تومان DAI 3,317,623,808 $ 3,317,204,224
22 TRX $ 0.1170009 6,720 تومان TRX 87,419,715,584 $ 10,228,188,160
23 XLM $ 0.1097476 6,304 تومان XLM 50,001,788,928 $ 5,487,576,576
24 WBTC $ 69,056.55 3,966,470,000 تومان WBTC 155,285 $ 10,723,436,544
25 APE $ 1.27 72,835 تومان APE 1,000,000,000 $ 1,268,070,016
26 OKB $ 49.42 2,838,460 تومان OKB 207,812,624 $ 0
27 LEO $ 6.00 344,622 تومان LEO 926,357,568 $ 5,558,052,864
28 LTC $ 87.32 5,015,450 تومان LTC 74,562,080 $ 6,510,718,464
29 OP $ 2.69 154,331 تومان OP 4,294,967,296 $ 11,540,204,544
30 ATOM $ 8.47 486,655 تومان ATOM 399,202,912 $ 3,382,329,088
31 NEAR $ 7.82 448,989 تومان NEAR 1,192,082,560 $ 9,318,430,720
32 CRO $ 0.1246177 7,158 تومان CRO 30,000,001,024 $ 3,738,530,816
33 ETC $ 32.99 1,895,050 تومان ETC 147,195,248 $ 4,856,418,304
34 GMT $ 0.2339633 13,438 تومان GMT 5,345,675,776 $ 1,250,691,840
35 XMR $ 138.75 7,969,450 تومان XMR 18,440,352 $ 2,558,576,896
36 AXS $ 7.72 443,609 تومان AXS 270,000,000 $ 2,085,282,176
37 LUNA $ 0.6097665 35,024 تومان LUNA 1,183,398,912 $ 721,596,928
38 ICP $ 12.52 718,972 تومان ICP 518,896,288 $ 6,495,212,032
39 KLAY $ 0.1848842 10,619 تومان KLAY 5,951,533,056 $ 1,100,344,704
40 ALGO $ 0.1816074 10,431 تومان ALGO 10,000,000,000 $ 1,816,073,856
41 SAND $ 0.4538889 26,071 تومان SAND 3,000,000,000 $ 1,361,666,560
42 BCH $ 497.52 28,576,400 تومان BCH 19,709,600 $ 9,805,880,320
43 FLOW $ 0.9355828 53,738 تومان FLOW 1,508,945,920 $ 1,411,743,872
44 VET $ 0.0358785 2,061 تومان VET 85,985,042,432 $ 3,085,016,832
45 HT $ 0.3155184 18,123 تومان HT 109,395,712 $ 34,516,356
46 CHZ $ 0.1176873 6,760 تومان CHZ 8,888,889,344 $ 1,046,109,632
47 ENS $ 23.43 1,346,010 تومان ENS 100,000,000 $ 2,343,409,920
48 CRV $ 0.4628861 26,587 تومان CRV 2,120,773,888 $ 981,676,864
49 LUNC $ 0.0001149 6.602 تومان LUNC 6,740,830,584,832 $ 774,846,272
50 FIL $ 6.00 344,715 تومان FIL 555,582,144 $ 3,334,330,368
51 LDO $ 2.12 121,488 تومان LDO 1,000,000,000 $ 2,115,108,736
52 DYDX $ 2.00 114,708 تومان DYDX 1,000,000,000 $ 1,997,073,152
53 HBAR $ 0.1125067 6,462 تومان HBAR 49,999,998,976 $ 5,625,334,272
54 EGLD $ 38.94 2,236,520 تومان EGLD 26,976,242 $ 1,050,402,688
55 KCS $ 10.28 590,268 تومان KCS 143,320,960 $ 1,472,852,736
56 AAVE $ 96.30 5,531,190 تومان AAVE 16,000,000 $ 1,540,775,040
57 MANA $ 0.4570090 26,250 تومان MANA 2,193,179,392 $ 1,002,302,656
58 GALA $ 0.0442867 2,544 تومان GALA 37,696,823,296 $ 1,669,469,568
59 XTZ $ 0.9683661 55,621 تومان XTZ 1,003,331,264 $ 971,591,936
60 TUSD $ 0.9991333 57,388 تومان TUSD 508,701,472 $ 508,260,576
61 EOS $ 0.8434220 48,445 تومان EOS 1,191,413,760 $ 1,004,864,576
62 XDC $ 0.0359550 2,065 تومان XDC 37,916,815,360 $ 1,363,299,200
63 IMX $ 2.49 143,234 تومان IMX 2,000,000,000 $ 4,987,442,176
64 PCI $ 0.1187969 6,823 تومان PCI 1,900,000,000 $ 225,714,112
65 THETA $ 2.37 135,953 تومان THETA 1,000,000,000 $ 2,366,944,768
66 TWT $ 1.11 63,470 تومان TWT 999,668,160 $ 1,104,651,264
67 NEXO $ 1.44 82,411 تومان NEXO 1,000,000,000 $ 1,434,787,584
68 MKR $ 2,881.11 165,485,000 تومان MKR 977,609 $ 2,816,594,944
69 USDP $ 1.00 57,463 تومان USDP 145,732,288 $ 145,795,360
70 BSV $ 65.22 3,746,210 تومان BSV 19,705,362 $ 1,285,220,992
71 1INCH $ 0.4137063 23,763 تومان 1INCH 1,500,000,000 $ 620,559,424
72 GRT $ 0.3296157 18,933 تومان GRT 10,798,227,456 $ 3,559,265,536
73 NEO $ 15.33 880,554 تومان NEO 100,000,000 $ 1,533,051,520
74 XCH $ 31.30 1,797,770 تومان XCH 31,286,436 $ 979,242,368
75 AURORA $ 0.2060913 11,838 تومان AURORA 999,936,320 $ 206,078,128
76 LYXE $ 11.50 660,361 تومان LYXE 100,000,000 $ 1,149,693,056
77 RUNE $ 6.31 362,381 تومان RUNE 412,759,552 $ 2,604,136,704
78 XEC $ 0.0000502 2.882 تومان XEC 19,705,913,933,824 $ 988,695,296
79 CELO $ 0.8700903 49,976 تومان CELO 1,000,000,000 $ 870,090,240
80 MIOTA $ 0.2271561 13,047 تومان MIOTA 2,779,530,240 $ 631,387,264
81 SNX $ 2.89 165,837 تومان SNX 328,193,120 $ 947,573,248
82 ZEC $ 24.93 1,431,870 تومان ZEC 15,090,810 $ 376,197,024
83 AR $ 42.11 2,418,670 تومان AR 64,598,644 $ 2,720,203,520
84 NFT $ 0.0000005 0.027 تومان NFT 100,000,000,376,832 $ 470,392,768
85 EVMOS $ 0.0494177 2,838 تومان EVMOS 1,000,000,000 $ 49,417,656
86 GT $ 7.96 456,942 تومان GT 130,359,280 $ 1,037,059,328
87 CAKE $ 2.96 170,168 تومان CAKE 384,083,456 $ 1,137,902,208
88 CEL $ 0.5312968 30,517 تومان CEL 37,720,112 $ 20,040,574
89 XRD $ 0.0435200 2,500 تومان XRD 12,853,892,096 $ 559,401,344
90 MC $ 2.77 158,816 تومان MC 0 $ 0
91 BLOK $ 0.0013499 77.534 تومان BLOK 199,591,313,408 $ 269,421,600
92 FXS $ 4.56 262,060 تومان FXS 99,681,496 $ 454,795,712
93 ROSE $ 0.0894700 5,139 تومان ROSE 10,000,000,000 $ 894,700,032
94 RSR $ 0.0080407 461.843 تومان RSR 99,999,997,952 $ 804,071,872
95 DFI $ 0.0638921 3,670 تومان DFI 979,307,200 $ 62,569,960
96 FTM $ 0.8143834 46,777 تومان FTM 3,175,000,064 $ 2,585,667,328
97 NU $ 0.1605000 9,219 تومان NU 3,885,390,080 $ 623,605,120
98 HNT $ 4.49 257,698 تومان HNT 161,562,016 $ 724,853,440
99 CSPR $ 0.0284511 1,634 تومان CSPR 12,624,746,496 $ 359,187,744
100 HDRN $ 0.0000003 0.017 تومان HDRN 100,000,000,376,832 $ 42,611,836
101 INC $ 2.95 169,442 تومان INC 32,459,224 $ 95,754,712
102 PLSX $ 0.0000233 1.340 تومان PLSX 100,000,000,376,832 $ 3,319,378,432
103 PHEX $ 0.0072930 418.895 تومان PHEX 590,734,819,328 $ 4,308,229,120
104 WPLS $ 0.0000526 3.021 تومان WPLS 8,501,024,260,096 $ 447,068,864
105 TON $ 2.03 116,840 تومان TON 48,007,616 $ 97,656,680
106 SUSHI $ 1.23 70,813 تومان SUSHI 263,554,192 $ 324,924,480
سلب مسئولیت :

درج اطلاعات مربوط به ارزهای دیجیتال موجود در این لیست، به هیچ وجه به منزله‌ی پیشنهاد سرمایه‌گذاری یا تایید  این رمزارزها از سوی بلاک‌پست نیست. به خاطر داشته باشید که سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال امری پرریسک می‌باشد و مسئولیت هرگونه تصمیم‌گیری مالی تنها بر عهده خود سرمایه‌گذاران خواهد بود.