BTC $64,483
3,734,520,000 تومان
ETH $3,417
197,871,000 تومان
USDT $1
57,923 تومان
BNB $570
33,021,600 تومان
WPLS $0.0000460
2.636 تومان
PLSX $0.0000230
1.327 تومان
INC $2.45
141,892 تومان
PHEX $0.0060
331.737 تومان
BTC $64,483
3,734,520,000 تومان
ETH $3,417
197,871,000 تومان
USDT $1
57,923 تومان
BNB $570
33,021,600 تومان
WPLS $0.0000460
2.636 تومان
PLSX $0.0000230
1.327 تومان
INC $2.45
141,892 تومان
PHEX $0.0060
331.737 تومان
قیمت تومانی
قیمت دلاری
ارز دیجیتال
3,734,520,000 تومان
$64,483
BTC
197,871,000 تومان
$3,417
ETH
57,923 تومان
$1
USDT
33,021,600 تومان
$570
BNB
2.636 تومان
$0.0000460
WPLS
1.327 تومان
$0.0000230
PLSX
141,892 تومان
$2.45
INC
331.737 تومان
$0.0060
PHEX
آپدیت قیمت‌ها :
لیست قیمت‌ها

خلاصه‌ای از مهم‌ترین اخبار

/ پادکست خبری 4 اردیبهشت 1403
بیشتر
توییت‌ها بیشتر
نقد و بررسی بیشتر
مقالات بیشتر
گزارش بیشتر
تحلیل تکنیکال بیشتر
آخرین اخبار