BTC $62,539
3,773,600,000 تومان
ETH $3,362
202,881,000 تومان
USDT $1.000
60,318 تومان
BNB $568
34,263,300 تومان
WPLS $0.0000440
2.654 تومان
PLSX $0.0000210
1.246 تومان
INC $2.36
142,402 تومان
PHEX $0.0050
320.586 تومان
BTC $62,539
3,773,600,000 تومان
ETH $3,362
202,881,000 تومان
USDT $1.000
60,318 تومان
BNB $568
34,263,300 تومان
WPLS $0.0000440
2.654 تومان
PLSX $0.0000210
1.246 تومان
INC $2.36
142,402 تومان
PHEX $0.0050
320.586 تومان
قیمت تومانی
قیمت دلاری
ارز دیجیتال
3,773,600,000 تومان
$62,539
BTC
202,881,000 تومان
$3,362
ETH
60,318 تومان
$1.000
USDT
34,263,300 تومان
$568
BNB
2.654 تومان
$0.0000440
WPLS
1.246 تومان
$0.0000210
PLSX
142,402 تومان
$2.36
INC
320.586 تومان
$0.0050
PHEX
آپدیت قیمت‌ها :
لیست قیمت‌ها

خلاصه‌ای از مهم‌ترین اخبار

/ پادکست خبری 4 اردیبهشت 1403
بیشتر
توییت‌ها بیشتر
نقد و بررسی بیشتر
مقالات بیشتر
گزارش بیشتر
تحلیل تکنیکال بیشتر
آخرین اخبار