BTC $69,927
4,020,860,000 تومان
ETH $3,888
223,555,000 تومان
USDT $1.000
57,475 تومان
BNB $611
35,122,600 تومان
WPLS $0.0000523
3.008 تومان
PLSX $0.0000231
1.330 تومان
INC $2.93
168,501 تومان
PHEX $0.0070
417.515 تومان
BTC $69,927
4,020,860,000 تومان
ETH $3,888
223,555,000 تومان
USDT $1.000
57,475 تومان
BNB $611
35,122,600 تومان
WPLS $0.0000523
3.008 تومان
PLSX $0.0000231
1.330 تومان
INC $2.93
168,501 تومان
PHEX $0.0070
417.515 تومان
قیمت تومانی
قیمت دلاری
ارز دیجیتال
4,020,860,000 تومان
$69,927
BTC
223,555,000 تومان
$3,888
ETH
57,475 تومان
$1.000
USDT
35,122,600 تومان
$611
BNB
3.008 تومان
$0.0000523
WPLS
1.330 تومان
$0.0000231
PLSX
168,501 تومان
$2.93
INC
417.515 تومان
$0.0070
PHEX
آپدیت قیمت ها :
لیست قیمت‌ها

خلاصه‌ای از مهمترین اخبار

/ پادکست خبری 4 اردیبهشت 1403
بیشتر
توییت‌ها بیشتر
نقد و بررسی بیشتر
مقالات بیشتر
گزارش بیشتر
تحلیل تکنیکال بیشتر
آخرین اخبار